Tyglängd, design Marjatta Metsovaara "Katinka" Tampella