10 gruppen - design Lotta Hagerman "Förgätmigej" 1973