Tyglängd design Marjatta Metsovaara "Elli", Tampella