Tyglängd. Design Marjatta Metsovaara "Leinkki" Tampella retro