Tyglängd "PITSI" Marjatta Metsovaara Tampella 60 tal